İptal Etme Hakkı


Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeyi iptal hakkının var olduğunu ve iptal bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihden itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü geri almayı taahhüt ederiz.

Satıcı, iptal bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür. Müşteri ise hizmetin iptali akabinde , ödediği bedel karşılığı Satıcıdan aldığı faturaya iade faturası kesmekle yükümlüdür.

Satıcı, tüketicinin siparişi kendisine ulaştığı andan itibaren gerekli tüm prosedürlerin oluştuğu gün içerisinde edimini yerine getirir. 

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır